Föreningsmöten 2020

En gång i månaden så ses vi i vår klubblokal för att umgås, snacka fiske och planera aktiviteter mm.

2020 är inget normalt år. Covid-19 har gjort att vi valt att inte ha några möten som tidigare.
När nästa möte är så skrivs det här på hemsidan och på Facebook.

Sommaruppehåll juni,juli augusti