Projekt på gång

Gäddfestivalen

Planering igång för fullt inför årets gäddfestival

 

Bruatorpsån

Ett ständigt pågående projekt där vi jobbar för att få till ett fiskevårdsområde här. Vi har fått ok från en markägare som äger en stor del av ån men vi behöver fortfarande få med oss fler.